Notar paberit

Tallinna notar Evi Paberit ja Pärnu notar Märt Paberit

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud õiguse tõestada isikute taotlusel õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teha muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid. Notar ei ole ettevõtja ega riigiametnik. Notar peab oma ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena. Notar on erapooletu kõigi isikute suhtes, kelle huve ja õigusi tema ametitoiming puudutab.

Notar on kohustatud saladuses hoidma talle seoses ametitegevusega teatavaks saanud andmed. Notar annab andmeid oma ametitoimingute kohta ainult neile isikutele, kelle ülesandel või kelle suhtes ametitoimingud tehti, või nende esindajatele. Isik, kelle ülesandel notar ametitoimingu tegi, või tema õigusjärglane või esindaja võib notari vabastada toimingu saladuses hoidmise kohustusest, esitades selle kohta kirjaliku nõusoleku. Notar võib avaldada andmeid testamendi olemasolu ja sisu kohta ainult pärast testaatori surma.

Tallinna büroo

Evi Paberit

Vastuvõtuajad:
Esmaspäev ja neljapäev kell 12:00 – 17:00
Teisipäev, kolmapäev ja reede kell 09:00 – 14:00


Telefon:
648 4841
Aadress:
Fr.R.Kreutzwaldi tn 24
​10147 Tallinn
E-post:
evi.paberit@gmail.com


Pärnu büroo

Märt Paberit

Vastuvõtuajad:
Esmaspäevast neljapäevani  09:00 – 17:00
Reedel 9:00 – 15:00​


Telefon:
447 7001
Aadress:
Rüütli tn 14 – 207
80011 Pärnu
E-post:
mart.paberit@notar.ee

Notar Paberit